01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
21
/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/
40
/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/54//

 


Column 47

Al meer dan dertig jaar is er een gestage overgang van het juridische en het gevangenissysteem naar extreemrechts† in CaliforniŽ. We zien nu het resultaat van de onverantwoordelijke† manier waarop de wetten en gevangenissen in CaliforniŽ zijn uitgebuit en gebruikt worden door politici en belangengroepen. De economie is er in elke Staat slecht aan toe, maar in CaliforniŽ is het pas echt crisis. Hier zijn verschillende redenen hiervoor, maar de grootste reden is wel het gevangeniswezen.

In 1980 waren er, denk ik, circa 8 ŗ 9 gevangenissen in CaliforniŽ, met zoín 40.000 gevangenen. Sinds de tachtiger jaren is het gevangeniswezen verviervoudigd en zijn er nu bijna 200.000 gevangenen. Er zitten nu mensen levenslang in het gevang voor Ďbelachelijkeí misdaden, zoals het stelen van een broek of een pizza of cd. Dat is vanwege Ďdrie keer in de foutí wet, die goedgekeurd is door politici. De politie en openbare aanklagers en slachtoffergroepen hebben flink gelobbyd om deze wet erdoor te krijgen. Het is jammer dat deze groepen, die bij de politie lobbyden om dure wetten erdoor te krijgen niet zelf de kosten hoeven te betalen, maar de belastingbetaler op zadelt voor hun heldere ideeŽn. Sommige politici geven toe, dat deze Ďthree strikes and youír outí wet een fout was en niet werkt.

In de jaren tachtig was er een andere factor, dat problemen veroorzaakte in het gevangenis/rechtssysteem van vandaag. Ronald Reagan werd president en ťťn van zijn eerste daden was het snijden in de gezondheidszorg (geestelijke gezondheidsprogrammaís en de behandelingen). Hierdoor kwamen de mensen, die geestelijke hulp nodig hadden op straat te staan, zonder een plek te hebben waar ze naar toe konden voor behandeling. Niet lang daarna werden mensen met een geestelijke ziekte ondergebracht in gevangenissen, overal in het land. Gevangenissen, waar deze mensen niet de juiste behandeling kregen.

Nog iets wat Reagan in die jaren gestart heeft zien we in de vorm van de economische crisis. Dit zijn de 'spreekwoordelijke Republikeinse overgebleven druppels' van de economie, waarmee Reagan en de Republikeinen de Amerikanen op slinkse wijze hebben laten instemmen.Voor degene die nog steeds denken dat Reagan een goede president was en zijn beleid was wat ons land nodig had, hebben niet goed opgelet of zitten in de† ontkenningsfase.

De gouverneur van CaliforniŽ Arnold Schwarzenegger heeft geprobeerd de begrotingscrisis op verschillende manieren op te lossen. Eťn van die dingen is, dat de ambtenaren twee dagen per maand vrij moeten nemen, zonder betaald te krijgen. Ook heeft hij het over 5% loonsvermindering . Het kan ook meer zijn, daar ben ik niet zeker van. De gouverneur wil eigenlijk ook 20.000 gevangenen vrijlaten. Hij stelt ook voor dat gevangenen in de woongemeenschap behandeld kunnen worden, i.p.v. ze naar het gevang te sturen.

Ik vraag me af waarom ze nu de 20.000 gevangenen vrij willen laten, terwijl ze daar juist persť eerst heen moesten. Als veel gevangenen buiten de gevangenis behandeld konden worden, waarom hebben ze dat niet gelijk gedaan? Ik word flink boos op die nieuwsmedia in CaliforniŽ, want zij stellen nooit dit soort vragen. Misschien wil de media de sensatie volgen ipv het geven van inhoudelijk nieuws,† met reŽle invloed op de kijkers en lezers.

Onlangs heeft New Mexico de doodstraf afgeschaft, omdat het te duur was. Naar mijn idee was dat de verkeerde reden, maar wel de juiste beslissing. Het bewijst weer eens dat geld belangrijker is dan ethische factoren, in ieder geval bij de doodstraf.

Gouverneur Arnie wil ook een aantal waardevolle staatseigendommen verkopen, inclusief San Quentin. Het lijkt erop dat hij de begrotingscrisis probeert te misbruiken om aan projectontwikkelaars verschillende staatsbezittingen te verkopen, waar zij al vele jaren op azen. Het ironische hieraan is dat de staat bijna 300 miljoen dollar heeft uitgegeven om een heel nieuw ziekenafdeling te bouwen en ťťn miljoen voor een nieuwe executiekamer, hier in San Quentin. De nieuwe ziekenafdeling zal in het najaar open gaan.

Ik weet niet meer waar ik de statistieken zag, maar ik herinner me dat de Californische gevangenissen een groter budget hebben dan de meeste andere gevangenissen in dit land. Als dat echt zo is dan is dat erg triest. CaliforniŽ heeft de laatste tien jaar op het onderwijs gekort, terwijl de gevangenisfinanciering bleef stijgen. Of dat ook het laatste jaar zo was, weet ik niet, maar dat maakt niet uit. De politici lijken meer belang te hebben bij het opsluiten van mensen ipv ze te helpen met scholing. Er zijn groepen die dit proberen te corrigeren, als je wilt weten welke dat zijn, dan zijn die groepen vast te vinden op het internet.

De bevolking van CaliforniŽ hebben de politici en belangengroeperingen (zoals die van slachtoffers en rechtshandhaving) min of meer hun eigen weg laten gaan, als het ging om rechtbanken, veroordelingen en gevangenissen. Nu betalen jullie/de mensen de rekening van het vrij baan geven van deze groeperingen.

Ik heb een poosje niets geschreven. Ik wilde alleen een beetje schrijven en vertellen over enkele dingen, die mij opvielen. Misschien is het interessant voor jullie, misschien ook niet.† Ik denk wel dat jullie (in CaliforniŽ) die met deze begrotingscrisis te maken hebben, moeten gaan denken in de lange termijn. Dat is beter dan de gebruikelijke korte termijn ideeŽn. Die doen meer kwaad dan goedÖÖÖ

De nieuwe executiekamer hier in San Quentin is klaar en wacht op goedkeuring van de rechtbanken, voordat men verder kan gaan met doden. Een paar weken geleden sprak ik een man, buiten op het Ďbuitenplaatsí. Hij had gehoord dat het executieprotocol (om executies uit te voeren), snel zou worden opgelost. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen de executies spoedig hervat worden. Dat zal alle voorstanders gelukkig maken. Ik verwacht dat de staat vol verwachting uitkijkt om de nieuwe executiekamer voor de eerste keer te gaan gebruiken.

Sorry, dat ik zo lang niet geschreven heb. Hopelijk duurt het volgende keer niet zo lang.
Mijn gedachten en goede wensen zijn voor jullie allemaal.

Pas op jezelf
Dean Carter