01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
21
/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/
40
/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/54//

 


14 februari  2006

Column 41

Voor elke executie hoort er een clementie-horing te zijn. Ik weet niet precies hoe het zit, maar het komt er op neer dat de gouverneur de zaak nog eens bekijkt van de persoon die geŽxecuteerd gaat worden en beslist of er een reden is voor clementie, waardoor de executie afgelast kan worden. Dat betekent niet dat de persoon dan vrij komt, wat de voorstanders van de doodstraf willen doen geloven. Het betekent dat de doodstraf van de gevangene omgezet wordt in levenslang zonder kans op vroegtijdig vrijkomen. In principe is dat hetzelfde als de doodstraf, behalve dan dat je niet weet wanneer je doodgaat. De enige manier om uit de gevangenis te komen is doodgaan.

In de jaren 70 was de doodstraf voor een aantal jaar niet toegestaan in de U.S.A.. Aan het eind van de jaren 70 werd de doodstraf heringevoerd. Sindsdien wordt hij meer opgelegd dan daarvoor. Ik vond het interessant dat voor de tijdelijke stopzetting 40% van te executeren gevangenen in CaliforniŽ clementie kreeg. Ik heb daar helaas geen bewijzen van. Ik heb het van horen zeggen. Nadat de doodstraf weer was ingevoerd is er geen enkele keer clementie gegeven aan de 13 of 14 geŽxecuteerden.

Rondom Williams executie in december was een hoop publiciteit. Er werd veel gepraat over zijn 'boetedoening' en dat hij clementie zou moeten krijgen. Gouverneur Arnie gaf hem geen clementie, terwijl als het ergens gerechtvaardigd was het juist in deze zaak zou zijn. Arnie had geen echte reden om hem geen clementie te geven. Ik denk dat hij gewoon de verkeerde adviezen heeft gekregen. Zoals we in het verleden hebben kunnen zien, is Arnie niet bepaald een helder licht en als hij dan van incompetente mensen de verkeerde adviezen krijgt, versterkt dat zijn eigen tendens om het te verknallen. Zoals de meeste politici wordt gouverneur Arnie gemotiveerd door de politiek en dat heeft niks te maken met wat goed is of fout. Ik was verbaasd dat Arnie geen clementie verleende aan Williams, want daardoor zou hij een redelijk en oprecht man lijken. Ik denk dat politiek laf zijn, alle goede dingen die Williams deed in de dodencel overschaduwde. De boeken die Williams schreef en de moeite die hij gedaan heeft om kinderen te helpen zich niet in te laten met bendes, was niet genoeg om Arnie over zijn angst heen te helpen dat ze hem te soft zouden vinden als hij clementie zou verlenen.

Ik neem aan dat een soortgelijk iets gebeurde bij de executie van Ray Allan. Hij was een man van 76 jaar, blind en in een rolstoel en waarschijnlijk zou hij binnenkort een natuurlijke dood sterven. Toch wilde Arnie ook hem geen clementie verlenen. Ik vind het nogal ironisch dat deze 2 mannen Arnie om begrip en vergeving hebben gevraagd, maar niet hebben gekregen, want nu doet Arnie alles wat hij kan om begrip en vergeving te krijgen van de mensen in CaliforniŽ, nadat hij de affaires van CaliforniŽ heeft verknald. Dus Arnie wil vergeving en begrip van het volk, maar hij wil niet hetzelfde doen voor een ander, zeker niet als diegene ter dood veroordeeld is.
Wat ik interessant vond, toen de vraag om clementie voorpaginanieuws was en de reporters hierover wilden praten met de woordvoerder van de gevangenis, de gevangenis erg veel moeite deed om de gevangene te 'beschrijven'. In de meeste gevallen kwamen ze daarmee weg en konden ze zeggen wat ze maar wilden, omdat ze weten dat de meeste nieuwsmedia te lui zijn om een eigen onderzoek te doen.In de Williams-zaak beweerde de gevangenis dat Williams nog steeds betrokken was bij bendes en dat Williams luchtte op het 'plein' waar andere bendeleden waren. Wat ze vergaten te vertellen was dat Williams gezegd werd naar welk 'plein' hij moest d.m.v. een classificatieprocedure in de gevangenis en hij moet gaan waar de gevangenis zegt dat hij moet gaan. Williams had geen keus wat dat betreft. Toen, door handelen van Williams advocaten en familie, het misleiden van de media door de gevangenis naar buiten kwam, verdedigde de gevangenis zich en zei ze dat Williams niet voor een kleinigheidje in de gevangenis zat. Dus afgaande op wat de gevangenis zegt, als je niet voor een kleinigheidje in de gevangenis zit of je werkt niet mee met de officials, dan is er geen reden tot 'boetedoening'.

In de Ray Allan-zaak, werd de clementie besproken met de media door de gevangenisofficials. De gevangenis claimde dat Allan een charismatisch en invloedrijke gevangene was die anderen manipuleerde. Toen ik de woordvoerder van de gevangenis dit met een strak gezicht hoorde zeggen, kon ik alleen maar mijn hoofd schudden in ongeloof. Allan zat in een rolstoel en was blind. Charismatisch, invloedrijk en manipulatief waren juist de dingen die hij nŪet was. De gevangenis weet dat als ze zulke dingen zegt over een gevangene, dat dat bepaalde reacties te weeg brengt. Als er iemand een expert is in manipulatie, dan is het wel de gevangenis en het rechtssysteem.

Ik vind, als je de gevangenis en degenen die in dat systeem werken bekijkt, dan zie je dat ze denken dat ze verondersteld worden om de gevangenen te straffen. Als het aankomt op executies of een reguliere gevangenisstraf, dan is de straf gegeven door de rechter en niet door degenen die in de gevangenis werken. De straf is het kwijtraken van je vrijheid (in de meeste gevallen) of de doodstraf (in sommige gevallen). Het lijkt erop dat het systeem in de gevangenis routinematig over de grens van zijn autoriteit stapt en ook op die manier handelt.

Ik vraag me af wat het resultaat zou zijn als de gevangenis en het rechtssysteem evenveel moeite zouden stoppen in rehabilitatie en het voorbereiden van gevangenen voor als ze na hun straf de gevangenis weer verlaten, in plaats van al die energie te gebruiken voor hun misplaatste gedachte dat ze de gevangenen moeten straffen. Zoals ik al zei, veroordeeld worden tot gevangenisstraf en je vrijheid verliezen of in sommige gevallen gedood worden in de straf die door de rechter gegeven wordt, niet door de gevangenis en haar systeem.

Ik lijk een beetje door te draven. Ik hoop dat je begrepen hebt wat ik wilde zeggen. Clementie of 'boetedoening' of een manipulator zijn of charismatisch en al die andere bijvoeglijke naamwoorden, het zijn allemaal woorden die zijn ontworpen om ons af te leiden van wat goed is en wat fout. Wanneer je een gevangene omschreven hoort worden als manipulator of charismatisch, zou je je af moeten vragen wat de motieven zijn van degene die het vertelt.
Ik hou het hierbij. Bedankt voor je aandacht.

Later,
Dean