01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
21
/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/
40
/41/42/43/44/45/46/47/48//49/

 


02-06-2009

Kolumn 47

I mer än 30 år har det blåst mer och mer högerextrema vindar i den juridiska världen och inom kriminalvården i Kalifornien. Idag ser vi resultatet av det kortsiktiga och ansvarslösa sätt på vilket lagar och fängelser i Kalifornien har exploaterats av politiker och lobbygrupper. Ekonomin är mycket dålig i alla delstater, men i Kalifornien är det katastroftillstånd. Det finns olika anledningar till detta, så klart, men en stor bidragande orsak till Kaliforniens budgetunderskott beror på fängelsesystemet.

1980 tror jag att det fanns ungefär nio eller tio fängelser i Kalifornien, en fängelsepopulation på cirka 40 000 fångar. Sedan 1980-talet har fängelsesystemet växt, med fyra gånger så många fängelser och nästan 200 000 intagna. Det finns fångar som avtjänar livstidsstraff för något så löjligt som att ha stulit ett par byxor eller en pizza eller några CD-skivor. Detta beror på ”the three-strikes law” (en speciell lagstiftning som gäller återfallsförbrytare som begått tre brott eller mer. Översättarens anmärkning) som politikerna har röstat igenom. Grupper av poliser, åklagare och brottsoffergrupper lobbade väldigt starkt för att ”three-strikes”-lagen skulle antas. Det är illa att lobbygrupper som får politikerna att rösta igenom sådana här dyra lagar inte behöver betala för lagarna, i stället för att skattebetalarna får punga ut för deras lysande idéer. Några frispråkiga politiker erkänner dock att ”three-strikes”-lagen är ett misstag och ett misslyckande.

På 1980-talet fanns det en annan faktor som hjälpte till att skapa de problem som fängelse- och de juridiska systemen möter idag. Ronald Reagan tog över som president och ett av hans första beslut var att avskaffa den statliga finansieringen till mentalsjukhus och behandling av psykiatriska sjukdomar. Detta resulterade i att psykiskt sjuka personer kastades ut på gatan utan någonstans att gå och utan att få behandling för sina psykiska problem. Det dröjde inte länge förrän dessa psykiskt sjuka människor återfanns inom kriminalvården över hela USA. Fängelserna är inte rustade för att vårda psykiskt sjuka fångar.

På 80-talet återfinns ett annat av arven efter Reagan. Vi ser detta bära frukt idag, i form av den ekonomiska krisen. Det är den republikanska politiken som Reagan och republikanerna lurade på det amerikanska folket. Till dem som fortfarande tycker att Reagan var en bra president och att hans politik var vad vårt land behövde: ni har inte varit uppmärksamma, eller så är ni i en förnekelseprocess.

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger har försökt att lösa budgetkrisen på många sätt. En sak han har gjort är att få delstatligt anställda att ta ledigt två dagar i månaden utan lön. Han pratar också om att minska de delstatligt anställdas löner med minst 5%. Det kanske är mer än så, men jag är inte säker. Guvernörer föreslår också att nästan 20 000 fångar ska släppas från Kaliforniens fängelser. Han förespråkar också mer frivård ute i samhället, snarare än att skicka många dömda i fängelse.

Jag undrar bara att om det kan vara okej att släppa +/- 20 000 fångar, varför blev de inlåsta överhuvudtaget? Och om många fångar hade kunnat få behandling utanför fängelset, varför sattes de då i fängelse? Jag blir väldigt arg på nyhetsmedierna i Kalifornien eftersom de aldrig ställer den sortens frågor. Om media hade haft stake att ställa frågor för 30 år sedan, när Kalifornien började sin nedåtgående trend, så kanske det inte skulle vara en sådan kris som det är idag. Det verkar som om media ägnar sig åt sensationsjournalistik i stället för att presentera nyheter med innehåll som engagerar tittarna.

Delstaten New Mexico avskaffade nyligen dödsstraffet eftersom det var för dyrt. Enligt min åsikt var det fel anledning men korrekt beslut. Det bevisas alltså att pengar är viktigare än etiska ställningstaganden i alla fall när det gäller dödsstraffet.

Guvernör Arnie vill även sälja av ett antal väldigt värdefulla egendomar som är i delstatlig ägo, San Quentin-fängelset inkluderat. Det verkar som om guvernören försöker utnyttja den ekonomiska krisen för att låta exploatörer lägga vantarna på delstatliga ägodelar som exploatörerna har försökt få tag på under många år. Det är ironiskt att delstaten nyligen betalade nästan 300 miljoner dollar för byggandet av ett nytt sjukhus och en miljon för ett nytt avrättningsrum här på San Quentin. Det nya sjukhuset öppnar till hösten.

Jag minns inte var jag såg denna statistik, men jag minns att jag läste att fängelserna i Kalifornien har en större operativ budget än vad många av USA:s delstater har. Om det är sant så är det väldigt allvarligt. Kalifornien har dragit ner på anslagen till utbildning varje år under det senaste decenniet och ändå har anslagen till fängelserna kontinuerligt stigit. Jag vet inte om det gäller även detta budgetår, men det spelar ingen roll. Det verkar som om politikerna är mer intresserade av att låsa in folk än att hjälpa dem att få utbildning. Det finns grupper som försöker ändra på dessa ledsamma fakta och du kan säkert hitta dem på nätet om är intresserad.

Kaliforniens befolkning har låtit politiker och grupper med specialintresse, som brottsoffergrupper och lagstiftande församlingar att få ungefär som de vill när det handlar om rättsväsendet och domar och fångar. Nu får ni betala räkningen för vad ni har tillåtit dessa grupper att göra.

Det var ett tag sedan jag skrev. Nu ville jag skriva och berätta om några av de saker jag har observerat. Det kanske är intressant för dig, kanske inte. Jag hoppas verkligen att ni som bor i Kalifornien och är drabbade av finanskrisen tänker mer långsiktigt än kortsiktigt. Det kortsiktiga tänkandet gör mer skada än nytta i det långa loppet.

Den nya avrättningskammaren här på San Quentin är färdigställd och inväntar godkännande i rätten, innan delstaten kan fortsätta med sitt dödande. När jag pratade med en kille ute på rastgården för ett par veckor sedan berättade han att orsaken till att avrättningarna tillfälligt stoppats håller på att lösas, så de kommer antagligen att börja med avrättningar igen inom en snar framtid. Det skulle väl göra alla hatare glada. Jag misstänker att delstaten ser fram emot att få använda sin splitternya avrättningskammare för första gången.

Ursäkta att det tog mig så lång tid att skriva. Det ska inte dröja lika länge till nästa gång. Varma tankar och önskningar till er alla.
Sköt om er,

Dean Carter
p.o. box C-97919
San Quentin Prison
San Quentin, California 94974