01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
21
/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/
40
/41/42/43/44/45/46/47/48//49/

 


19-06-1995

Kolumn 3

Klassifikationskommitten består av tre man. Jag är inte säker på vilka kvalifikationerna är för att få vara med i kommittén, men en medlem är advokat. Jag är inte säker på vad advokatens plikter är. Jag har bara träffat en ett par gånger under åren jag varit här. Jag är inte säker på vad de andra kommittémedlemmarna gör i fängelset. Jag kan inbilla mig att de är ansvariga för att hålla akterna på internerna uppdaterade.

På A/C, du dyker upp framför kommittén i handfängsel och klädd i dina underkläder. En fängelsevakt står bredvid dig under hela proceduren. Kommittén går igenom akten som följde med dig från länsfängelset, och även domstolsdokumenten som din dödsdom.

Den stora frågan för kommittén är huruvida du har några fiender i dödslängan (jag antar att de menar förutom dom) och även vilket brott du begått har betydelse för vad kommittén beslutar. Under mötet beslutar de var de ska hysa dig. Vanligtvis hänvisas du till 'Dömda längan II' i Östra Blocket. Kommittén beslutar också i vilken inhängnad de skall placera dig, beroende på vilket cellblock du hamnar på.

Det finns två klasser av dömda fångar. 'Grad B Dömda', som är inhysta i A/C. Dessa är vanligen fängelsets gängmedlemmar, eller fångar som har huggit folk med kniv under tiden i dödslängan. Om du är en 'B-fånge', stannar du i A/C, din akt gås igenom var sjätte månad då de beslutar om de ska behålla dig i A/C, eller uppgradera dig till 'Grad A Dömda'. Jag var road av titlarna. Jag kände mig som ett ägg, eller en bit kött, lättad över att inspektörerna stämplat mig med passande märke.

Då jag blivit upphöjd till de förgiftade höjderna av 'Dömd A fånge' så tillbringade jag inte mer än en vecka på A/C. Men om du blivit klassificerad som en 'B-fånge' resignerar du till det faktum att du kommer leva ett sparsamt och restriktivt liv, även med dödscell-standard.

Du har bara de grejer jag nämnde i förra kolumnen. Men du har tillstånd att köpa en TV och Radio… om du har råd att göra det. Där är också en modifierad version av 'A' Dömda varulista, där du kan beställa en mycket begränsad mängd varor från. Vanligtvis grejer som skrivpapper, tandkräm, frimärken, kuvert, snabbkaffe etc. När du får dina varor, tar de alla varor som innehåller plast. Exempelvis en burk med snabbkaffe hälls i bagen, vilken ges till dig, och burken slängs bort.

Fängelset ger dig dina måltider, ren tvätt (en gång i veckan), tvål, tandkräm, skrivmaskinspapper (ungefär 10 st) en pennstump (i utbyte av den gamla), eller bläckpåfyllning, och två rullar toalettpapper. Dessa kommer den 1:e och 15:e varje månad. Om toalettpapperet tar slut, är det bäst att hoppas att din vakt är okey och ger dig en rulle tills varorna delas ut igen.

Om han/hon inte är okey, då är du illa ute.

I A/C, har du inte tillstånd till en mugg, så om du skall kunna dricka ditt kaffe, måste du använda den mjölkbehållare som du får varje morgon tillsammans med din frukost.. Vakten har en enorm vattenkanna med en pip som är en halv meter lång. Vakten står utanför din öppnade springa och häller det kokheta kaffet i din mjölkbehållare, du får hoppas att han siktar bra… annars har du skållade händer. Det serveras bara två måltider på fängelset (inte bara i dödslängan). Du får frukost och middag serverad. De ger dig en bricka till lunch, på vilken det finns bröd och något mystiskt kött. Jag vet inte vad detta kött är. Jag har aldrig ätit det under hela den tid jag varit här. Jag vet inte om så många andra som ätit det heller. Du får också en bit frukt. Ibland får du en liten slatt av jordnötssmör.

När du är klassificerad som en 'A' fånge, så skickas du till Dömda längan II omedelbart efter klassificeringen. Vanligtvis inom ett par timmar. Du har handfängsel (eller har vristkedja på) och en vakt eskorterar dig till Östra Blocket, vilket jag nämnde i förra kolumnen.

När du lämnar A/C för att gå till Östra Blocket, går du djupare in i fängelset, förbi lägre inhängnaden på höger sida, genom den övre inhängnaden, förbi de två middagshallarna och köket (för problemfångarna). Det är ungefär fem minuters gång tills du kommer till Östra Blocket. De tre mest störande sakerna som du noterar när du kommer till Östra Blocket är först, det är väldigt skumt och skuggigt. Det andra är det konstanta rytandet av över 500 man som lever på en relativt liten yta. Det tredje är lukten. Fängelser har en distinkt lukt som du aldrig glömmer. Lukten varierar, beroende på vilken tid det är på dygnet, men det är alltid en underliggande arom som alltid finns där.

I min nästa kolumn, ska jag tala om Östra Blocket, och beröra lite hur mitt liv är från dag till dag.

Senare
Dean