01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
21
/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/
40
/41/42/43/44/45/46/47/48//49/

 


6 juli 2000

Kolumn 26

Det har varit mycket prat om dödsstraffet på senaste tiden. Jag är nöjd med det, men jag är oroad över att uppmärksamheten, även om det är viktigt, bara fokuserar på ett problem med dödsstraffet. Det tar bort uppmärksamheten och energin från de områden som behöver det lika mycket, eller mer, än den del som får all uppmärksamhet. Vad jag talar om är den uppmärksamhet som DNA-testen får, som bevisar oskulden på folk i fängelse och i Dödslängan, de senaste fem åren.
Missförstå mig inte, jag tycker DNA-test är ett mycket bra verktyg för att bevisa folks oskuld och för att få ut folk ur fängelse och ut från Dödslängan. Det som stör m ig är att DNA-test får all uppmärksamhet medan andra problem, som är lika viktiga, ignoreras.

Nyhetsmedia har skapat fel intryck i allmänhetens tänkande, att DNA-test är 'rädda alla' och 'universalmedel' i den bemärkelsen att rädda oskyldiga människor från att hamna i fängelse eller bli dömda till döden. DNA-test är viktigt, men bara som en faktor i en liten mängd fall. För de flesta människor i Dödslängan och i fängelse, så spelar inte DNA-test någon roll i deras domar och kunde inte bevisa skuld eller oskuld alls.

DNA-test är bra, i en begränsad kategori av fall där den tillämpas, men vad som stör mig är hur allmänheten verkar ha den missförståelsen att 'om DNA-test inte friar dig, så måste du vara skyldig'. För att använda ett exempel av den nyligen avrättade Gary Graham i Texas. DNA kunde inte bevisa hans skuld eller oskuld, ändå var det avsevärda tvivel om han var skyldig till det mord han blev dömd och avrättad för. Det enda beviset mot Gary Graham var det ifrågasatta ögonvittnesskildringen av ett vittne, som genom eget erkännande säger, 'det är för många överklaganden och det är dags att stoppa alla överklaganden och börja avrätta folk'. Knappast ett objektiv och trovärdigt vittne, speciellt när du tar i beaktande två andra vittnen som sa att Gary Graham inte var den personen som de sett på brottsplatsen. Så, DNA-test friar inte de som är offer för en felaktig identifiering eller om polis och åklagare missköter sig.

Det finns en rapport som kom ut för en liten tid sedan. Den här rapporten visade en studie av dödsstraffet i USA. Resultatet av studien verkade förvåna folk. Rapporten kan du hitta på url: (http://www.thejusticeproject.org)
Den här rapporten prövar alla dödsstraff-fall från 1973-1995. I 68% av fallen hittade man oriktigheter. Oriktigheterna var mestadels försvar av advokaternas inkompetens, eller vanskötsen av polisen eller åklagarna. Rapporten nämnde också felen som domstolarna gjorde i de här målen. 'För-dödsfall-folket' har försökt att misskreditera den här studien och säger att det är en ensidig rapport. Men det här var en studie i US House of Representatives regi eller Amerikanska Senaten. Kan inte för ögonblicket minnas vilken tidningsartikel men där Offrens-rätt-gruppers talesman sa, när de försökte misskreditera studien, 'det finns inget bevis att en oskyldig människa nånsin blivit avrättad i USA'. Det är typiskt för den skumma statistik och mis-information dessa grupper älskar att presentera som bevis för att backa upp sin förvridna syn av verklighet. Den här talesmannen vet mycket väl att när en person väl är avrättad, så blir det ingen vidare utredning i målet. Så oavsett av skuld eller oskuld, ingen mer undersökning görs. Det är orsaken av varför det inte är några bevis att en oskyldig blivit avrättad. (Jag talade lite om detta i #21). Det är den här typen av människor, som använder missledande information och statistik för att stödja deras argument, som försöker misskreditera den här studien och rapport. Så hycklande av de här grupperna att använda ordet Rättvisa i namnet av deras organisation. Jag tror, att om dessa grupper verkligen trodde på rättvisa och renhårighet, så skulle de göra allt i sin makt för att säkerställa att inga andra offer skapades. Deras syn på rättvisa verkar vara begränsade och självuppfyllande.

DNA-tester jär bra för att bevisa oskuld av fångar i vissa fall, men vad jag ser händer är att allmänheten får tro att om DNA inte är involverad i ett mål, då är personen skyldig. Vad jag inte hör någon tala om är, om det är så många oskyldiga människor friade via DNA-test, varför är det inte fler frågor om den majoritet av mål där DNA inte är en del i målet. När allt kommer omkring, det är inte bara i mål med DNA som oskyldiga människor skickas att dö. Sunt förnuft säger att om så många människor kan bevisas oskyldiga I MINORITETEN AV MÅL där DNA-test är involverade, då borde mål där DNA inte kunde bevisa skuld eller oskuld bli synade mycket mer noggrant. Extra varsamhet borde tas i de här målen, därför att det är mycket svårare att försäkra sig om att en oskyldig människa inte blir fälld eller avrättad. För att göra detta bör man möjliggöra fler advokater och detektiver och ge tillstånd till mer tid och ge mer resurser i överklagandenprocessen. Olyckligt nog, trenden är mindre tid som ges till överklaganden och mindre pengar och resurser som beviljas till att bevisa att du är felaktigt dömd. Mer till påståendet, av den här offrens-rätts talesman, om hur det aldrig blivit bevisat att en oskyldig person var avrättad i USA:

Jag läste en annan artikel om en Man från Texas, som blev avrättad för fem år sedan. Jag kan inte minnas hans namn, men han svor att han var oskyldig och bad att bli DNA-testad. Guvernör Bush nekade den här mannen DNA-testet och avrättade honom. Men, innan den här mannen blev avrättad, så gav han honom några hårprover från sitt hår. Han ville att dessa skulle testas efter hans avrättning. Advokaterna gick till Guvernör Bush´s kontor, efter avrättningen, för att få bevis (Staten Texas hade bevisen i sin ägo) så att DNA-testen kunde fortsätta och bevisa att Gorge W. Bush just hade avrättat en oskyldig man. Plötsligt, efter alla dessa år som de haft bevisen i sitt ägo, så påstår Gorge Bush´s folk att de 'förlorat' bevisen och kunde inte användas för test. Så advokaterna kunde inte fortsätta med testen. Så bekvämt för George Bush att bevisen 'förlorats' och att DNA-testen inte kunde bevisa att de dödat en oskyldig man. Jag antar att George Bush vill säkerställa att ingen kan bevisa att han har fel när han påstår att han aldrig avrättat en oskyldig man. Kanske ett mer ärligt och riktigt påstående skulle vara. 'Ingen kommer bevisa att han avrättat en oskyldig man, om han kan hjälpa det'.

PS. Nästa gång du ser Bush på TV, titta i hans ögon, försök sedan att tala om för mig att han är en frisk människa.
Okay, jag försvinner för den här gången.

Fred,
Dean