förteckning över alla kolumner

 


Introduktion till Död Man Talar

Död Man Talar är en serie av kolumner, skrivna av Dean Carter som sitter i dödscell i San Quentin-fängelset. Läs Kolumn 1 för en sammanfattning/introduktion av fången som skriver de här kolumnerna och erbjuder en förstahands ögonvittnesskildring om livet i dödscell.
När du har läst några av Dean Carters kolumner och önskar ta kontakt med honom med kommentarer, kan du skriva till Dean på hans vanliga adress eller skicka ett e-mail, så vidarebefordras det till honom via snigelposten.

Dean Carter
p.o. Box C-97919
San Quentin Prison 
San Quentin, California 
U.S.A. 94974